Žleby, obec s dominantou v podobě romantického zámku s velkým anglickým parkem, na město povýšená Karlem IV.

Město a zámek Žleby leží na Středolabské tabuli při řece Doubravě, nedaleko od jejího soutoku s říčkou Hostačovkou. Městem v blízkosti zámku prochází turistická trasa červené značky, začínající u železniční stanice Žleby a pokračující kolem zámku a podél záhybů řeky Doubravky. Žleby se nacházejí v těsné blízkosti obce Ronov nad Doubravou (asi 3 km západně od Ronova), asi 7 km východně od Čáslavi, 25 km jihozápadně od Pardubic, 32 km severně od Havlíčkova Brodu a přibližně 80 km východně od historického centra hlavního města Prahy. Ve Žlebech v současnosti žije asi 1 300 obyvatel.

Karel IV. Žleby roku 1356 povýšil na město. Karel IV. byl tehdy také majitelem Žleb. Město obdrželo také znak, v němž se nacházel stříbrný lev s korunou na černém štítu. První zmínka o Žlebech se datuje k roku 1278, kdy byl Jindřichem z Lichtenburku založen žlebský hrad. Hrad byl poničen husity ve dvacátých letech 15. století, ale obnoven již v polovině téhož století. Prošel několika přestavbami, včetně renesanční (na zámek), barokní i romantické pseudogotické – právě pseudogotická přestavba z rozkazu Karla Vincence Auersperga v 19. století vtiskla zámku současnou podobu. Součástí areálu zámku je anglický park. Město Žleby se z valné části nachází na druhé straně řeky Doubravky než zámek. Mezi majiteli hradu/zámku, resp. celého panství (včetně města) se v průběhu dějin vystřídalo několik šlechtických rodů – např. Kaisersteinové, Schönfeldové nebo již v osobě Karla Vincence zmínění Auerspergové –, např. za vlády Karla IV. však město s hradem patřilo královské koruně. Ze Žleb pocházela Jaroslava Kosáková, manželka generála Aloise Eliáše.