Hrady a tvrze


Zřícenina hradu Týřov - hrad Týřov

Týřov (Karlova ves)

Týřov byl jedním z prvních hradů, které Karel IV. po svém návratu do Čech vykoupil v roce 1333 zpět ze zástavy ke koruně a ve svém zákoníku Majestas Carolina jej zařadil mezi statky podmínečně zcizitelné.

Zřícenina hradu Týřov stojí na rozmezí Plaské pahorkatiny a Křivoklátské vrchoviny v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a Národní přírodní rezervaci Týřov v nadmořské výšce 320 m nad tokem řeky Berounky a nad Úpořským potokem těsně před jeho ústím do Berounky. V bezprostřední blízkosti hradu se nachází Týřovické vodopády. Ke zřícenině vede turistická trasa žluté značky, která přichází z nedalekých Skyjí a zde končí. Zřícenina hradu Týřov se nachází asi 9 km jihozápadně od Křivoklátu, 15 km jihojihovýchodně od Rakovníka, necelých 40 km severovýchodně od Plzně, 20 km západně od Berouna a přibližně 47 km západně od historického centra hlavního města Prahy.

Karlův otec a český král Jan Lucemburský hrad zastavil na počátku 14. století Vilémovi Zajíci z Valdeka. Roku 1333 jej Karel ještě jako markrabě ze zástavy opět vykoupil, aby jej následně označil v Majestas Carolina jako podmínečně zcizitelný. Roku 1360 jej i sám Karel ještě zastavil bavorskému vévodovi Janovi, ale o rok později jej znovu vykoupil. První zmínka o hradu Týřov se datuje k roku 1249. Postavil jej nejspíše český král Václav I., který zde v daném roce přijal panskou opozici a odbojného syna Přemysla. Hrad byl vystavěn nad brodem významné zemské cesty. Hrad Týřov s drobnými přestávkami (jednotlivé zástavy) zůstal v držení českých panovníků až téměř do konce 16. století, kdy došlo k definitivní dohodě mezi panovníkem, Rudolfem II., a Janem starším z Lobkovic, který panství zakoupil. V té době však byl již hrad pustý a ani nový majitel jej nerekonstruoval.