Hrad Tetín, v současnosti zřícenina, koupen Karlem IV., ale již za jeho vlády ponechán neobydlený.

Zřícenina hradu Tetín se nachází v přírodní rezervaci Tetínské skály na okraji obce Tetín a na samém okraji Chráněné krajinné oblasti Český kras. Zřícenina hradu stojí v blízkosti řeky Berounky, na jejím pravém břehu. Nedaleko hradu se nachází Tetínský vodopád. Přímo až ke zřícenině hradu vede naučná stezka Tetínské vyhlídky, nedaleko pod zříceninou se dále nachází turistická trasa modré značky. Tetín leží necelé 3 km od Berouna, asi 6 km západně od hradu Karlštejn, 19 km severoseverozápadně od Dobříše, asi 17 km severovýchodně od Žebráku, 32 km jihovýchodně od Rakovníka, 21 km jižně od Kladna a přibližně 27 km jihozápadně od historického centra hlavního města Prahy. V obci Tetín žije v současnosti necelý 1 000 obyvatel.

Český král a císař Karel IV. hrad Tetín odkoupil a celé panství přičlenil ke Karlštejnu. Karel hrad zmiňuje i v Majestas Carolina. Tetín však po připojení ke karlštejnskému panství brzy zůstal neobydlen. Hrad byl přestavěn českým panovníkem Václavem II. na konci 13. století, kdy byl hrad obohacen o západní část s mohutnou věží. Původní hrad zde stál podle archeologického výzkumu od poloviny 13. století, již předtím však na místě Tetína zřejmě existovalo hradiště. Písemně je však Tetín doložen až k roku 1321. Majitelem hradu tehdy byl Štěpán z Tetína, příbuzný přemyslovského levobočka Jana Volka. Hrad byl zničen při těžbě vápence ve století devatenáctém, do současnosti z něj přečkala pouze čtverhranná věž a části původního zdiva hradního paláce. Podle pověsti se na Tetín měla přestěhovat kněžna Ludmila, aby unikla před sílícím hněvem Drahomíry a strávila zbytek života v osamění a na modlitbách. Právě na Tetíně ji měli v době jejích modliteb uškrtit Drahomírou najatí vrazi Tuman a Kovan.