Ve 14. století, v době Karla IV. Říčany zažívaly velký rozkvět, který byl po té přerušen až husitskými válkami.

Kostel svatého Petra a Pavla v Říčanech, poprvé zmiňovaný v době vlády Karla IV., za Karla také přestavován.

Kostel svatého Petra a Pavla se nachází v Říčanech, asi 100 m nad Mlýnským rybníkem. Ke kostelu vede turistická trasa zelené značky, která dále pokračuje ke zřícenině hradu Říčany, a naučná stezka Říčansko. Město Říčany leží na říčce Rokytce a na Říčanském potoce, na jehož toku se v Říčanech nalézají dva rybníky: Mlýnský a Marvánek. Říčany se nacházejí asi 7 km severně od Mnichovic, 15 km západně od Kostelce nad Černými lesy, 17 km jihozápadně od Českého Brodu, 10 km jihojihozápadně od Úval a takřka na okraji Prahy, tudíž přibližně 20 km od historického centra hlavního města. V Říčanech v současnosti žije necelých 15 000 obyvatel. Z doby panování Karla IV. pochází první zmínka o kostele svatého Petra a Pavla v Říčanech. Gotický kostel je zmiňován v souvislosti s Henzlinem, místním farářem. Za vlády Karla IV. byl kostel svatého Petra a Pavla v Říčanech kostelem děkanským. Proběhla na něm také další výstavba, z níž se dodnes dochovalo přízemí boční věže. První věrohodná zmínka o Říčanech se datuje k roku 1289. První zmínka o kostele svatého Petra a Pavla v Říčanech se pak datuje k roku 1352, kdy je jmenován říčanský farář Henzlin. Kostel vznikl zřejmě současně nebo brzy po vystavění hradu v Říčanech. Hrad – a snad i kostel svatého Petra a Pavla – nechal zbudovat Ondřej ze Všechrom, první z rodu pánů z Říčan. Původní kostel byl raně gotický a bez věže. Kostel prošel v průběhu dějin několika přestavbami, důležité bylo rozšíření na konci 16. století za pánů Smiřických, a zejména na počátku století osmnáctého, kdy kostel získal vrcholně barokní podobu.