Majestátem českého krále Jana Lucemburského byla městu potvrzena práva získána již ve 13. století (právo mílové, trhu). Rakovník měl statut komorního města, které však více než na vůli královské komory bylo závislé na momentálním postavení nedalekého královského hradu Křivoklátu. Kolem roku 1352 vyhořel kostel sv. Mikuláše na východním konci náměstí. Byl vystavěn téměř celý nově jako děkanský kostel a posléze zasvěcen tentokrát sv. Bartoloměji.

Rakovník, město s nejstarší reálnou školou v Čechách, na níž působil spisovatel Zikmund Winter, v lucemburské době komorní město, jehož shořelý kostel byl za vlády Karla IV. nahrazen novým.

Město Rakovník leží na Rakovnickém potoku na samém okraji Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Rakovník se nachází asi 27 km západně od Kladna, 28 km jižně od Loun, 47 km severovýchodně od Plzně, 28 km severozápadně od Berouna a přibližně 49 km západně od historického centra hlavního města Prahy. V Rakovníku v současnosti žije více než 16 000 obyvatel. Za vlády Lucemburků byl Rakovník městem komorním, závislým však výrazně na nedalekém královském hradě Křivoklát. Karlův otec Jan Lucemburský svým majestátem potvrdil Rakovníku právo mílové a další. Za vlády Karla IV. ve městě vyhořel kostel svatého Mikuláše a byla započata výstavba nového kostela svatého Bartoloměje. První písemná zmínka o Rakovníku se datuje k roku 1252, kdy byl Rakovník již sídlem soudu. V 15. století měl město Rakovník v zástavě Aleš Holický ze Šternberka, jenž stál na straně Jiřího z Poděbrad a v Rakovníku nechal vybudovat opevnění. Zděné hradby však Rakovník obdržel až ve druhé polovině 15. století, když již město opět náleželo českému panovníkovi. V 16. století byly konečně zbudovány hradby kamenné a roku 1588 byl Rakovníkem Rudolfem II. povýšen na královské město. V průběhu třicetileté války bylo město výrazně poničeno, ve zbytku století navíc zasáhl město mor a veliká povodeň. V 18. století v Rakovníku působil známý páter Koniáš. V 19. století právě v Rakovníku vznikla nejstarší reálná škola v Čechách (dnešní Gymnázium Zikmunda Wintra).