Město ležící na křižovatce mezinárodních obchodních cest v době Karlově vzkvétalo a bohatlo. Dalším zdrojem příjmů bylo pozemkové a rybniční hospodaření, užitek z mlýnů a skladů, clo z mostů a pivovarnictví. V roce 1310 poskytli zdejší měšťané útočiště budoucí české královně Elišce Přemyslovně, matce Karla IV. Význam města oceňovali čeští panovníci udělením mnoha výsad a privilegií. Podle zákoníku vydaném Karlem (později pojmenován jako Majestas Carolina) patřilo město mezi tzv. Královská města.

Město Nymburk leží na České tabuli ve středním Polabí na řece Labi. Necelých 10 km od města prochází dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové. Nymburk se nachází asi 7 km severozápadně od Poděbrad, 21 km severozápadně od Kolína, 31 km severozápadně od Kutné Hory, 18 km severovýchodně od Českého Brodu, 14 km východně od Lysé nad Labem, 27 km jižně od Mladé Boleslavi a přibližně 45 km východně od historického centra hlavního města Prahy. V Nymburku v současnosti žije téměř 15 000 obyvatel.

Roku 1310 Nymburští poskytli útočiště budoucí české královně a matce Karla IV., Elišce Přemyslovně. Karel IV. následně ve svém zákoníku Majestas Carolina potvrdil status města jakožto města královského. Je možné, že až sám Karel IV. udělil městu jeho erb (další variantou je, že tak učinil český král a Karlův otec Jan Lucemburský z vděčnosti za pomoc Elišce Přemyslovně). Královské město Nymburk bylo založeno pravděpodobně roku 1275 českým panovníkem Přemyslem Otakarem II., založení bylo však dokončeno zřejmě až za Václava II., který nechal vystavět i gotický chrám sv. Mikuláše a dominikánský klášter. Město leželo na křižovatce mezinárodních obchodních cest, díky čemuž prosperovalo a vzkvétalo. Kromě dominikánského kláštera Nymburk příliš netrpěl ani v průběhu husitských válek a nadále patřil mezi nejdůležitější města v Čechách. Rozkvět Nymburka vydržel až do třicetileté války, která přinesla drancování i další katastrofy. Obnovu města narušovaly ničivé požáry, k nové éře růstu proto došlo až se zavedením železnice.