Za vlády Karla IV. se Neratovice (tehdy označované jako Neradice) staly majetkem pražského arcibiskupství, které mělo správu svých panství v Roudnici nad Labem.

Neratovice leží na České tabuli, na levém břehu řeky Labe, asi 12 km jihojihovýchodně od Mělníka, 15 km východně od Kralup nad Vltavou, necelých 35 km jihozápadně od Mladé Boleslavi a přibližně 20 km severoseverovýchodně od historického centra hlavního města Prahy. Neratovice mají v současnosti asi 16 000 obyvatel.

Významnou událostí v historii původní vsi Neradice se v roce 1384 stal spor o jez v Labi. Arcibiskupem byl tehdy Jan z Jenštejna. Karlův syn, král Václav IV. měl za svého milce a maršálka Jana Čúcha ze Zásady, který seděl na Lobkovicích a svévolně postavil v Labi mezi Neradicemi a Lobkovicemi velký jez, aby valil vodu na jeho mlýn. Tím pravděpodobně narušil rybolov. Manové arcibiskupa usilovali jez zbořit. Za Janem Čúchem však stál král Václav IV. Roku 1384 právě v rámci tohoto sporu bylo na území Neradic poprvé v historii v Čechách použito pušek na střelný prach. Se souhlasem Václava IV. odplatou za škody Jan Čúch se svými bojovníky vyplenil Neradice, které tím přešly pod správu Lobkovic. Konflikt byl součástí sporu mezi Janem z Jenštejna a Karlovým synem, králem Václavem IV. V době největšího rozkvětu českého vinařství (od doby Karla IV. po vládu Rudolfa II.) se pražské vinice o ploše 720 hektarů rozkládaly mezi obcemi Neratovice na severu, Jílové na jihu, Unhošť na západě a Úvaly na východě. První písemná zmínka o Neratovicích (tehdy Neradicích) se datuje k roku 1201, kdy byla ves majetkem svatojiřského kláštera na Pražském hradě. Dalším důležitým historickým dokumentem je stvrzení krále Přemysla Otakara I. z roku 1227, kdy jsou Neradice věnovány kapli nad hrobem sv. Václava na Pražském hradě a jsou tam uvedeni též tři neradovičtí dušníci, kteří jsou povinni knězi v kapli sv. Václava dávati po celý rok – každou středu a pátek ryby, což vede k domněnce, že Neradice mohly být v té době starou rybářskou osadou na Labi. Na počátku 15. století se vlastníkem Neratovic stal Mikuláš Chudý z Újezda, zakladatel rodu Lobkowiczů, jenž vlastnil Neratovice až do 19. století. Roku 1880 se