Města a obce


Město Lysá nad Labem

Lysá nad Labem

Ve 14. století byl na Zámeckém vrchu postaven gotický hrad, který patřil Elišce Přemyslovně a Anně Svídnické. Roku 1355 věnovala manželka Karla IV. Anna lyskou faru klášteru Augustiniánů v Praze na Karlově.

Město Lysá nad Labem, navštěvované pro cyklus soch měsíců, ročních období, apod. v zámeckém parku, zdejší hrad vlastnila Karlova manželka Anna Svídnická, která se zasloužila o příchod augustiniánů do Lysé.

Město Lysá nad Labem leží na Středolabské tabuli na pravém břehu řeky Labe. Lysá nad Labem se nachází asi 15 km východně od Nymburka, 12 km západně od Brandýsa nad Labem, 25 km jižně od Mladé Boleslavi, 15 severně od Českého Brodu a přibližně 30 km od historického centra hlavního města Prahy. Lysá nad Labem leží asi 7 km jak od rychlostní silnice R10 směrem z Prahy do Mladé Boleslavi, tak od dálnice D11 do Hradce Králové. Ve městě Lysá nad Labem v současnosti žije asi 9 000 obyvatel. Ve 14. století byl na Zámeckém vrchu u Lysé nad Labem vystavěn gotický hrad. Ten patřil Karlově matce Elišce Přemyslovně a posléze i jeho manželce Anně Svídnické. Právě Karlova manželka Anna Svídnická obdarovala klášter augustiniánů na Karlově v Praze darem lyské fary, načež tito augustiniáni v Lysé nad Labem zřídili svůj klášter. První zmínka o hradišti Lysé nad Labem se datuje do 11. století, kdy zde byl vězněn kníže Jaromír. První zmínka o obci Lysá nad Labem pochází z konce 13. století, kdy byly sjednoceny osady na místě Lysé do jediné obce. Za Lucemburků byl vystavěn gotický hrad, za Albrechta ze Šternberka byl na přelomu 15. a 16. století přebudován na zámek. Město se nadále rozvíjelo, bylo odkoupeno Ferdinandem I. a panství užíváno jako lovecké středisko. Tragédií pro město byla třicetiletá válka, kdy mnozí obyvatelé Lysé, evangelíci, odešli do exilu, v Německu si založili obec Lissa. Na samém konci třicetileté války však Lysou získal generál Jan Špork, a když se panství ujal jeho syn František Antonín Špork, došlo opět k rozkvětu. Hrabě Špork barokně přestavěl zámek, obnovil augustiniánský klášter, zbudoval kapli Tří králů apod. a zámecký park nechal obohatit o cyklus soch, vyhotovený Braunovými žáky. V současnosti zámek slouží jako domov pro seniory.