Sakrální stavby


Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Lobkovice

Lobkovice

Kostel je prohlášen za kulturní památku. Kostel je připomínán již za doby vlády Karla IV., stejně jako ves Lobkovice s původní tvrzí.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie se nachází v Lobkovicích, dříve samostatné vsi, v současnosti části obce Neratovice. Neratovice leží na České tabuli, na levém břehu řeky Labe, asi 12 km jihojihovýchodně od Mělníka, 15 km východně od Kralup nad Vltavou, necelých 35 km jihozápadně od Mladé Boleslavi a přibližně 20 km severoseverovýchodně od historického centra hlavního města Prahy. Kostel leží asi 150 metrů od toku řeky Labe, na drobném pahorku, v Palackého ulici. Ke kostelu vedou dvě turistické trasy – trasa zelené značky, přicházející z Kojetic a pokračující k zámku Lobkovice a dále podél toku řeky Labe, a trasa značky modré, která při kostel počíná a pokračuje do Neratovic a po železničním mostě na druhý břeh Labe. Samotné Lobkovice mají v současnosti necelých 700 obyvatel, Neratovice asi 16 000 obyvatel.

Gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie v Lobkovicích je poprvé zmiňován kolem roku 1350 a vznikl zřejmě v první polovině 14. století, tedy pravděpodobně za vlády Lucemburků, možná dokonce přímo za vlády Karla IV. Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Lobkovicích pochází ze 14. století, kdy je zmiňován spolu se vsí Lobkovice a zdejší tvrzí. Původní kostel byl gotický a bezvěžový. Jeho současná podoba však pochází z doby pozdější a je poplatná barokní přestavbě z počátku 18. století, respektive vystavění zvonice v první polovině století devatenáctého. Na kostelním hřbitově je přítomná hrobka rodu Palackých, kde spočívá také slavný český historik František Palacký, jenž v Lobkovicích strávil několik let na závěr svého života.