Města a obce


Město Kralupy nad Vltavou

Kralupy nad Vltavou

Za vlády Karla IV. byla ves značně zvelebena , byl zde vykopán dlouhý náhon a postaven mlýn, dokonce i tvrz obehnána hradbami a příkopem.V roce 1881 byla ves povýšena na městys sloučením Kralup a Lobče. V dalším století za vlády Karla IV. byla ves značně zvelebena.

Město Kralupy nad Vltavou leží, jak jejich název napovídá, na řece Vltavě. Kralupy nad Vltavou se nacházejí asi 16 km severovýchodně od Kladna, 19 km jihozápadně od Mělníka, 35 km jižně od Litoměřic, asi 52 km jihojihovýchodně od Ústí nad Labem a přibližně 19 km severoseverozápadně od historického centra hlavního města Prahy. Ve městě v současnosti žije téměř 18 000 obyvatel.

Za vlády Karla IV. byla ves značně zvelebena, byl zde vykopán dlouhý náhon a postaven mlýn, dále vybudována a hradbami obehnána tvrz v místě, které si dodnes zachovalo své jméno „Na Hrádku“. Tvrz byla podsklepena, a chráněna dokonce i valem. První dochovaná zmínka o Kralupech má být z roku 993, ovšem je považována za falsum. První věrohodnou zmínkou o Kralupech je proto až listina z roku 1253. Kralupy na základě této listiny obdržel řád křížovníků, který zůstal majitelem města až do 19. století. Až do 19. století byly Kralupy nad Vltavou drobnou vsí, teprve průmyslová revoluce přinesla nárůst obyvatelstva. Roku 1881 byla proto ves povýšena na městys, když ji již obývalo asi 3 000 obyvatel. Teprve v posledních letech století devatenáctého byl v Kralupech vystavěn farní kostel Panny Marie a svatého Václava, díky čemuž mohl být Kralupy nad Vltavou již roku 1902 povýšeny na město. Kralupy nad Vltavou se zároveň staly železničním uzlem. Významné poničení města přinesla druhá světová válka, když se Kralupy staly terčem amerického bombardování pro svou rafinerii. Rozvoj ve 20. století byl také spojen s průmyslem – konkrétně s vybudováním chemických závodů Kaučuk.