Sakrální stavby


Cisterciácké opatství Panny Marie, Klášterní Skalice

Klášterní Skalice

Cisterciácké opatství Panny Marie v Klášterní Skalici, v současnosti zřícenina, založené z rozkazu císaře Karla IV. roku 1357 jako vůbec první cisterciácké opatství v Čechách.

Pozůstatek bývalého cisterciáckého kláštera v Klášterní Skalici se nachází při říčce Výrovce na Středolabské tabuli. Kolem kláštera prochází turistická trasa zelené značky přicházející z nedaleké Kouřimi a pokračující přes gotický most v Klášterní Skalici dále směrem na sever až do Peček. Zřícenina kláštera v Klášterní Skalici se nachází asi 3 km severně od Kouřimi, 22 km západně od Kutné Hory, 15 km západně od Kolína, 17 km jihozápadně od Poděbrad, 21 km jihojihovýchodně od Lysé nad Labem, 10 km jihovýchodně od Českého Brodu, 10 km jižně od dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové a přibližně 41 km východně od historického centra hlavního města Prahy. V obci Klášterní Skalice žije v současnosti asi 140 obyvatel. Cisterciácký klášter Milostné Panny Marie založil roku 1357 se souhlasem císaře a českého krále Karla IV. jeho kancléř Dětřich z Portic, biskup mindenský, jako vůbec první cisterciácký klášter v Království českém. Klášteru byl přidělen poměrně drobný majetek několika vesnic a tří hospodářských dvorů. Sám Karel IV. se zúčastnil slavnosti položení základního kamene. K dokončení výstavby gotického klášterního chrámu Panny Marie, svěřené stavební huti Matyáše z Arrasu, za vlády Karla IV. však nedošlo. Nejstarší zprávy o obci se vztahují k 8. století, první dochovaná písemná zmínka o Klášterní Skalici však pochází až z roku 1345. Klášter byl vypálen husity roku 1421. Od dob husitských válek již (i přes opakované pokusy) nebyl znovu obnoven a do současnosti se dochovala pouze zřícenina klášterního chrámu Panny Marie (asi 10 m vysoké torzo pilíře) a pozůstatky budov kláštera.