1352

Na hrad Loket neměl Karel IV. pravděpodobně moc dobré vzpomínky, protože zde byl jako malý chlapec uvězněn vlastním otcem. Přesto město v podhradí obdařil mnoha privilegii, včetně zproštění povinnosti platit daně.

Roku 1337 městu Loket potvrdil jeho výsady český panovník Jan Lucemburský, jeho syn Karel IV. privilegia potvrdil také, a to roku 1352, po požáru, který všechny listiny privilegií sežehl. Ve stejném roce byli loketští měšťané osvobozeni od placení daní, byli zavázáni platit pouze poplatek při Karlově osobní návštěvě Lokte. Karel IV. Lokti přiznal i výnos z mýta vybíraného na cestě do Kadaně.


Doplňkové informace

Město Loket vzniklo jako osada rozvinutá z podhradí hradu Lokte. První věrohodná zmínka se datuje k roku 1234, důvodně se však předpokládá i mnohem starší osídlení oblasti dnešního města. Městem se Loket stal za Přemysla Otakara II., jenž zde zavádí manský systém, z něhož pro Loketské plynuly mnohé výhody a zároveň povinnost bránit hrad, pokud to bude potřeba. Loket se stává městem královským a zůstává jím i po značnou část lucemburského období, až roku 1434 císař Zikmund Lucemburský hrad zastavuje, a novými držiteli se tak stává rod Šliků. Ti s Loketskými neměli příliš vřelé vztahy, neboť jim omezovali jejich dřívější práva. Po šmalkaldské válce je město i hrad zkonfiskováno (roku 1547) za podporu strany protivné králi. Roku 1598 město Loket vykoupilo hrad Loket z majetku pánů z Plavna. Na „špatnou“ stranu se Loketští přidali i ve válce třicetileté, za což byli potrestáni odebráním statků a dočasnou ztrátou hradu. Po třicetileté válce však význam hradu i města upadá. Zejména ve 20. století (ačkoli již dříve navštěvoval Loket s oblibou např. Johann Wolfgang Goethe) se město s hradem Loket stávají oblíbenou turistickou destinací.

Město Loket leží na řece Ohři na okraji Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Loket se nachází asi 8 km jihozápadně od Karlových Varů, přibližně 25 km od státních hranic se SRN, necelých 30 km severovýchodně od Chebu a ani ne 120 km západně od Prahy. Ve městě žije více než 3 000 obyvatel.

Dále navštivte

Město Loket
Wiki