Sakrální stavby


Chrám sv. Bartoloměje, Kolín

Kolín

Kolínský chrám svatého Bartoloměje, gotické dílo, jehož přestavbu ve 14. století řídil dvorní architekt Karla IV., Petr Parléř.

Chrám sv. Bartoloměje leží nedaleko Karlova náměstí a asi 250 m od řeky Labe ve městě Kolín. Město Kolín leží na řece Labi asi 10 km severoseverozápadně od Kutné Hory, 14 km jihojihovýchodně od Poděbrad, 40 km západně od Pardubic a přibližně 55 km východně od historického centra hlavního města Prahy. Ve městě žije asi 31 000 obyvatel.

Roku 1349 byl chrám sv. Bartoloměje výrazně poškozen ničivým požárem. Karel IV. na přestavbu chrámu povolal v té době asi třicetiletého Petra Parléře. Přestavba započala roku 1360 stavebním oddělením trojlodí, zbořením starého presbytáře a stavbou nového presbytáře katedrálního typu s ochozem a věncem sedmi kaplí. Petr Parléř však vnesl i do tohoto klasického schématu řadu originálních prvků: opěrné pilíře vložil mezi kaple, takže se jejich věnec proměnil v souvislý půlkruh. Použití středového pilíře za chórem a obkročné klenby mezi ním a bočními pilíři střední kaple vedlo ke vzniku jedinečného uspořádání kleneb ochozu s trojosým klenebním polem uprostřed. Chrám byl vysvěcen 18. října roku 1378. Ještě v témže roce však umírá Karel IV., což je jedna z možných příčin, proč byla stavba přerušena, a Parléřovy plány na přestavbu celého chrámu nebyly realizovány. Chrám svatého Bartoloměje byl založen v polovině 13. století na místě staršího kostela. Nový kostel byl vystavěn v gotickém slohu. Po velkém požáru v polovině století čtrnáctého byl přebudován pod vedením Petra Parléře. Stavba byla hotová roku 1378. Jedním z pokladů chrámu i města byl zvon Vužan, vytvořený v 15. století a zničený roku 1796 při požáru. Zvon obsahoval velké množství stříbra a měl zlaté obručí. I chrám sv. Bartoloměje prošel v 19. století přestavbou pod vedením Josefa Mockera. Pro poškození způsobené ke konci druhé světové války i z dalších důvodů je od roku 1963 chrám rekonstruován.