Města a obce


Město Jílové u Prahy

Jílové u Prahy

Město samo vzniklo jako hornická osada v první polovině 13. století a v roce 1348 potvrdil Karel IV. Jílové jako královské město.

Jílové u Prahy, město spojené s těžbou zlata, která do něj přilákala mimo jiné slavného alchymistu rudolfinské doby Edwarda Kelleyho, na královské město povýšené roku 1350 českým panovníkem Karlem IV.

Město Jílové u Prahy se nachází v blízkosti toku řeky Sázavy v Středočeské pahorkatině asi 8 km od soutoku Sázavy s Vltavou a na okraji Hornopožárských lesů. Jílové u Prahy leží necelých 10 km severozápadně od Týnce nad Sázavou, asi 9 km severoseverovýchodně od vodní nádrže Slapy, 18 km severozápadně od Benešova, 26 km severovýchodně od Dobříši a přibližně 22 km jižně od historického centra hlavního města Prahy. Ve městě Jílové u Prahy v současnosti žije asi 4 300 obyvatel. V době vlády Karla IV. došlo k rozkvětu Jílového u Prahy, jež český panovník svým privilegiem z roku 1350 povýšil na královské město a obdaroval i dalšími právy. O vzniku Jílového u Prahy lze mluvit ve chvíli, kdy došlo ke spojení hornických osad na daném místě. Došlo k tomu před 13. stoletím. První dochovaná zpráva se však datuje až k roku 1310, kdy je řeč o Konrádu Stadlerovi z Jílového. Za vlády Lucemburků pokračoval rozvoj města, přerušený až husitskými válkami. Již za Jagellonců však byla těžba zlata, na níž byla prosperita města závislá, obnovena natolik, že postačovala k přilákání alchymisty Edwarda Kelleyho, s nímž je spojen např. dům Mince (dnes Regionální muzeum v Jílovém). Katastrofické následky měla pro město válka třicetiletá, jejímuž průběhu padla za oběť asi polovina městských domů. Na úspěšné rekatolizaci města po neúspěšném stavovském povstání se podílel nově založený minoritský klášter. Roku 1891 bylo založeno v Jílovém muzeum, v 19. století se stihla vybudovat i železnice.