Nejstarší písemná zpráva je z roku 1245, kdy tu i s úředníky své kanceláře pobýval král Václav I. Počátkem 14. století dal v těchto místech Jan Lucemburský postavit kamenný gotický hrad, kam později Karel IV. přenesl z Kamýka úřad nejvyššího královského lovčího.

Rokokový zámek Dobříš s francouzskou zahradou, vystavěný v blízkosti vyhořelého hradu Vargač, založeného Janem Lucemburským a Karlem IV. jako gotický hrad; současná podoba pochází z 18. století.

Zámek Dobříš leží v podhůří Brdské vrchoviny, asi 15 km severovýchodně od Příbrami, 21 km jihojihovýchodně od Berouna, 35 km západně od Benešova a asi 38 km jihojihozápadně od historického centra hlavního města Prahy. Zámek Dobříš i budova bývalého hradu Vargač se nacházejí při březích Hutského rybníku a rybníku Koryto na jihovýchodním okraji města Dobříš. K zámku i k bývalému hradu vede naučná stezka Dobří(š) v poznání, v blízkosti vede – kolem kostela Nejsvětější Trojice a přes Náměstí Svobody – také turistická trasa zelené značky. V době vlády Lucemburků došlo k vystavění hradu Dobříše. Rozhodl o tom Jan Lucemburský, a dokončil ji roku 1340 jeho syn Karel IV., jenž opevněný lovecký hrádek „Vargač“ přestavěl na pevný kamenný hrad, samozřejmě v gotickém slohu. Dobříš byla v době vlády Lucemburků oblíbeným loveckým místem českých králů Jana Lucemburského i Karla IV. Římský císař a český král Karel IV. na dobříšský hrad přenesl roku 1367 úřad nejvyššího královského lovčího z Kamýka a připojil k němu třináct panství. První věrohodná zmínka o královském statku Dobříši se datuje k roku 1252, kdy zde pobýval král Václav I. Stavba hradu proběhla za Lucemburků. Na konci lucemburského období zasáhly i Dobříš husitské války. Dobříšský hrad byl pobořen a docházelo k zástavám panství. V 18. století hrad vyhořel, načež bylo rozhodnuto o přestavbě malého barokního zámku v jeho bezprostřední blízkosti na rokokový zámek, jež proběhla v letech 1745-1765. Z bývalého hradu se následně staly panské sýpky při novém zámku. Roku 1942 byl zámek vyvlastněn nacisty, poté zkonfiskován státem a roku 1998 navrácen rodu Colloredo-Mansfeldů.