Za pomoci arcibiskupa Arnošta z Pardubic (první arcibiskup za doby Karla IV.) vybudoval Český Brod kamenné hradby, zpevněné opravenou tvrzí a pokračoval ve stavbě trojlodního chrámu sv. Gotharda.

Český Brod, město vděčící za svůj název i založení brodu přes potok Šemberu, zažilo v Karlově době stavební rozvoj spojený s postavou Arnošta z Pardubic.

Město Český Brod se nachází v okrese Kolín, kde je s přibližně 7 000 obyvateli druhým největším městem. Český Brod leží asi 25 km západně od Kolína, 32 km od Kutné Hory, necelých 20 km jihozápadně od Nymburka a asi 30 km východně od centra Prahy. V době vlády českého krále a císaře Karla IV. zažilo město Český Brod rozmach stavební aktivity. Za pomoci prvního pražského arcibiskupa, Arnošta z Pardubic, podle nějž je dnes pojmenováno náměstí v historickém jádru města, byly zbudovány kolem města kamenné hradby a opravena již dříve existující tvrz. Pokračovala také stavba trojlodního chrámu sv. Gotharda. Karlův syn, císař Zikmund Lucemburský Český Brod 4. února 1437, tedy po husitských válkách, povýšil na svobodné královské město. Český Brod vznikl zřejmě ve 12. století jako trhová osada ležící na důležité, trstenické obchodní stezce, nad brodem přes potok Šemberu. V osadě byl brzy zbudován drobný kostel sv. Gotharda, později přebudovaný na gotický chrám, který v 18. století podstoupil ještě přestavbu barokní. Ve druhé polovině 13. století došlo k povýšení osady na město, pojmenované jako Biskupský Brod. Užití současného názvu je (v latinské podobě Broda Bohemicalis) poprvé doloženo na počátku 14. století. Zřejmě na počátku 15. století byla zbudována radnice, jako jedna z prvních v českých zemích. V 17. století se při stavovském povstání Český Brod přidal na stranu protivnou Habsburkům, což mělo mimo jiné neblahé ekonomické důsledky; během třicetileté války také došlo k dvojímu vyplenění města. Panovník ale v druhé polovině téhož století městu odpustil daně, a tím zažehl opětovný rozmach. Roku 1945 byla právě v Českém Brodě podepsána kapitulace zbývajících německých vojsk ve středních Čechách.