Často zde odpočíval Karel IV při svých cestách na Karlštejn.

Černošice, město na okraji Prahy, v době Lucemburků drobná ves, posloužilo císaři Karlu IV. jako místo odpočinku na jeho cestě z Pražského hradu na Karlštejn.

Město Černošice se nachází na jihozápadním okraji hlavního města Prahy na břehu řeky Berounky na kraji chráněné krajinné oblasti Český kras. Černošice tvoří historicky tři části: Horní Černošice, Dolní Mokropsy a Vráž. V současnosti v Černošicích žije necelých 7 000 obyvatel. Město Černošice se nachází asi 5 km od Zbraslavi, 10 km východně od Karlštejna, 18 km od Berouna, 20 km severoseverovýchodně od Dobříše a přibližně 18 km jihozápadně od historického centra hlavního města Prahy. Skrze obec Černošice vedla cesta z Pražského hradu na Karlštejn, stejně jako cesta pražsko-bechyňská. Jako ukazatel zde na stezce fungovala vzrostlá lípa (stojící až do roku 1930). Právě pod ní měl v Černošicích při svých cestách na svůj hrad Karlštejn odpočívat císař a český král Karel IV. Nejstarší zachovaná zpráva o Černošicích se datuje k roku 1115. Černošice jsou zmiňovány jako majetek kladrubského kláštera. Již roku 999 je však měl český kníže Boleslav II. darovat klášteru v Ostrově. V polovině 13. století se Černošice staly biskupským majetkem, aby se roku 1268 dostaly do rukou samotného panovníka, Přemysla Otakara II. Již roku 1292 se však staly opětovně majetkem klášterním, tentokráte kláštera zbraslavského. Za husitských válek byly Černošice klášteru silou odebrány, ale po několika šlechtických majitelích byly roku 1455 zbraslavským klášterem odkoupeny zpět. Za třicetileté války byla ves vypálena švédskou armádou. Po zrušení kláštera (1785) se staly součástí Královského náboženského fondu, posléze majetkem bavorského knížete Wallersteina a roku 1910 majetkem Cyrila Bartona z Dobenína. Status města Černošice obdržely roku 1969.