Sakrální stavby


Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, poutní místo Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Císař Karel IV., který Boleslav osobně několikrát navštívil, nechal postavit nové opevnění. To nahradilo dosud funkční hradbu z 10. století. Součástí fortifikace byly i dvě brány, z nichž jedna se dochovala v přestavěné podobě až dodnes. Staroboleslavské lesy byly vždy oblíbeným místem pro honitbu, kam zajížděl s oblibou i císař Karel IV.