1317

Loket, hrad ležící nad působivým meandrem řeky Ohře, posloužil svého času jako vězení pro mladého Karla IV.

Mladý Karel IV. (tehdy ještě jako Václav) zavítal na hrad Loket poprvé roku 1317, kdy se na hrad v době nepřítomnosti Jana Lucemburského uchýlila jeho žena Eliška Přemyslovna i s dětmi. Na Lokti Karel zůstal až do roku 1318, kdy právě na Lokti proběhla jednání mezi Janem Lucemburským a vůdcem aktuálního odporu, Vilémem Zajícem z Valdeka. Již roku 1319 se Eliška i s dětmi, a tudíž i s Karlem, na hrad opět vracela po rozmíškách se svým chotěm. Ten však hrad lstí převzal, královně odňal a čtyřletého syna na dva měsíce uvěznil ve sklepení hradu. Eliška Přemyslovna byla od syna oddělena, uchýlila se do Mělníka. Po dvouměsíčním věznění ve sklepení byl Karel ještě další rok držen na hradě Lokti a následně roku 1320 přesunut na Křivoklát, zatímco k němu jeho matka nesměla. Jan Lucemburský dal hrad Loket po Karlově přesunu do zástavy, zpět jej vykoupil až sám Karel IV. roku 1333 (tehdy markrabí). Karel na hradě i v dospělosti několikrát pobýval (v letech 1370, 1372, 1374 a 1376) a na hradě založil manské desky.


Doplňkové informace

Počátky kamenného hradu se datují do druhé poloviny 12. století. První zmínka o hradu pochází z roku 1227. Hrad se následně stal důležitou oporou českým králům. Za husitských válek byl několikrát neúspěšně dobýván. Roku 1434 se poté dostal do rukou rodu Šliků, jimž byl králem zkonfiskován pro jejich příklon k protivné straně v průběhu šmalkaldské války. Brzy následující třicetiletá válka znamenala pro hrad Loket ještě větší pohromu, když byl hrad nejprve dobyt valdštejnskými oddíly a posléze i vojskem švédským. Na počátku 19. století byla neopravitelná část hradu zbourána.

Hrad Loket leží na ostrohu nad meandrem řeky Ohře v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Hrad se nachází asi 8 km jihozápadně od Karlových Varů, přibližně 25 km od státních hranic se SRN, necelých 30 km severovýchodně od Chebu a ani ne 120 km západně od Prahy.

Dále navštivte

Hrad Loket
Wiki