Sakrální stavby


Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Bezdědice)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie , Bezdědice

První zmínka o tomto kostelu v obci Bezdědice, který nechal postavit Zbyněk Zajíc z Valdeka a Hazmburku , je z roku 1343. Donátorem byl samotný císař Karel IV., který kostelu věnoval tabernákulum. Ve svatostánku jsou 3 oltáře: hlavní oltář Nanebevzetí Panny Marie z roku 1751, dále oltář svatého Jana Nepomuckého, který pochází z roku 1729 a byl postaven zámožnými sedláky z Radouše a třetí oltář svatého Filipa a Jakuba byl postaven v 19. století. V minulosti byl kostel obklopen hřbitovem, z této doby je dochována barokní budova márnice s jehlancovou střechou. Kostel byl barokně přestaven v roce 1744. V roce 1834 byla zahájena stavba chrámové věže, která již roku 1838 nese zvony. Svěcení nových zvonů pro kostel v Bezdědicích se událo 23. prosince 1928. Zrekvírovány byly zvony 15. dubna 1942 a ve věži byl ponechán zvon Matky Boží Panny Marie. Generální opravou prošel kostel v letech 1993-1995. Na kůru se nachází varhany z dílny Rejna-Černý.