Obec patřila k panství hradu Žebrák a roku 1357 ji císař Karel IV. daroval kapitule Karlštejnské. Od roku 1384 se zde také zmiňuje farář.

Praskolesy, obec v blízkosti Žebráku, rodiště spisovatele Jiřího Weila, darovaná císařem Karlem IV. karlštejnské kapitule.

Obcí Praskolesy protéká Červený potok. Praskolesy leží v blízkosti Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a Chráněné krajinné oblasti Český kras a asi 3 km jihovýchodně od obce Žebrák, 14 km jihozápadně od Berouna, 20 km severozápadně od Dobříše, 21 km severně od Příbrami, 28 km severovýchodně od Rokycan, asi 40 km východně od Plzně a přibližně 43 km jihozápadně od historického centra hlavního města Prahy. V obci Praskolesy žije v současnosti necelých 900 obyvatel. Jan Lucemburský, otec Karla IV., daroval obec Praskolesy roku 1320 panu Zbyňku Zajíci ze Žebráku, který o 16 let později daroval Žebrák i s částí Praskoles zpět králi Janovi. Roku 1348 koupil Žebrák i Praskolesy Karlův bratr Jan Jindřich, který ves přičlenil k Žebráku. Karel IV. toto rozhodnutí následujícího roku potvrdil. Roku 1357 římský císař a český král Karel IV. založil děkanství Karlštejnské při kapli svatého Mikuláše, kterému Praskolesy daroval. Za vlády Karlova syna Václava IV. je již v Praskolesech zmiňován farář. První písemná zmínka o Praskolesech je spojena s tamním kostelem svatého Mikuláše. Základní kámen kostela byl položen roku 1216. Na místě kostela svatého Mikuláše však již dříve stál kostel sv. Prokopa, zřízený podle pověsti knížetem Oldřichem. Kostel byl opakovaně přestavován, goticky i barokně. V 17. století byly přestavby přerušeny třicetiletou válkou, ve druhé polovině 17. století je naopak již v obci zmiňován učitel a škola, na samotném konci století byla zřízena i fara. Po roce 1700 byl pro kostel vytvořen oltář svatého Václava, na němž se v současnosti nachází obraz J. Hellicha z roku 1848. Interiér kostela zdobí nástěnné malby P. Majora z počátku 20. století.