Hrad Perštejn, v současnosti zřícenina. Roku 1352 udělil Karel IV. hrad v léno Šumburkům.

Zřícenina hradu Perštejn se tyčí nad Hučivým a Malodolským potokem na zalesněném vrchu ve výšce 466 m. n. m. v bezprostřední blízkosti obce Perštejn v Krušných horách. Zřícenina leží necelých 10 km od státních hranic se SRN, asi 5 km západně od Klášterce nad Ohří, necelých 25 km severovýchodně od Karlových Varů a asi 3 km severozápadně od zříceniny hradu Šumburk. Ke zřícenině vede cesta odbočující těsně pod ní z modré turistické značky, přicházející k hradu z obce Perštejn. Karel IV. udělil hrad Perštejn (spolu s Kláštercem nad Ohří apod.) v léno pánům ze Šumburka. První zmínka o hradu Perštejnu pochází z roku 1344, kdy je hrad zmiňován jako majetek Bedřicha ze Šumburka. Je pravděpodobné, že hrad založili právě páni ze Šumburka, snad ve druhé polovině 13. století, aby střežil obchodní stezku a blízké doly. V majetku pánů ze Šumburka hrad setrval až do začátku 16. století (do roku 1508). Již v době jejich držby však byl hrad dobyt a vypleněn, poté co se Šumburkové podíleli na porušování příměří mezi Jiřím z Poděbrad a Saskem. Bedřich ze Šumburka se snad i v odvetu za vypálení svého hradu Jakoubkem z Vřesovic stal jedním z vůdců neúspěšné křížové výpravy proti Jiřímu z Poděbrad. V 16. století byl hrad nejprve zkonfiskován v trestu za výrobu falešných platidel a posléze od roku 1537 již neobýván. Hrad už následně nebyl obnoven, proto z něj zbyla pouze zřícenina. Turisticky je zřícenina přístupná, ovšem turismu neuzpůsobená (na hradě se nenachází žádná restaurace apod.).