24. srpna 1335 se na Trenčínském hradě setkali při mírových jednáních polský král Kazimír, uherský Král Karel I. Robert se synem Ludvíkem a český král Jan Lucemburský doprovázený také svým synem Karlem IV.

Přirpavujeme podrobnosti.