Šluknov, nejseverněji položené město ČR, povýšené na město císařem Karlem IV. roku 1359.

Město Šluknov, se nachází ve stejnojmenném výběžku na samotném severu České republiky. Od zbytku České republiky Šluknovský výběžek oddělují Lužické hory, ze tří stran je obklopen SRN. Šluknov leží 50 km východně od Drážďan, 30 km severovýchodně od Děčína, asi 2 km od státních hranic se SRN a jen 30 km od česko-polsko-německých hranic. Ani ne 10 km jižně od Šluknova se rozléhá také turisticky zajímavý Národní park České Švýcarsko. Obec Šluknov byla v době Karla IV. centrem rozvinutého Šluknovského výběžku, nalézajícího se v majetku pánů Berků z Dubé. S nimi uzavřel Karel IV. smlouvu, že území nikdy nebude prodáno Míšeňskému markrabství – a zůstane tedy součástí zemí Koruny české. Na žádost Hynka Berky z Dubé byl Šluknov roku 1359 Karlem IV. povýšen na město. Město Šluknov se svou tvrzí se stalo centrem panství rodu Berků z Dubé na českém území. Právě Berkové z Dubé byli prvními majiteli města. Vlastnili město až do vlády Jiřího z Poděbrad, jenž je zkonfiskoval. Novými majiteli se stali Vartenberkové, město však své majitele v následujícím období měnilo častěji. K rozkvětu města došlo po jeho koupi Haugoldem ze Šlejnic. Konec období rozkvětu přinesla třicetiletá válka, která se na městě výrazně podepsala. V rukou různých šlechtických majitelů město zůstalo až do roku 1876, kdy jej hrabě Harrach prodal Arnoštu Grumdtovi, obchodníku z Drážďan. Brzy se však opět vrátilo do šlechtických rukou (hraběte Nostice-Rienecka), v nichž zůstalo až do 2. světové války. Dlouhodobě spíše německé osídlení Šluknova přineslo nejvýraznější komplikace až ve 20. století, kdy město úspěšně usilovalo o své připojení k třetí říši. V říjnu 1938 město navštívil sám Adolf Hitler. Z důležitého předválečného města se díky poválečnému odsunu německých obyvatel (téměř 50 000 Němců) a neúplnému znovu-osídlení stalo současné drobné město čítající přibližně 6 000 obyvatel.