Hrady a tvrze


Hrad Hasištejn , Místo

Hrad Hasištejn

Zřícenina hradu Hasištejn, v současnosti turistické místo. Karel IV. roku 1351 potvrdil držbu hradu rodu ze Šumburka.

Hrad Hasištejn se nachází v Krušných horách, v blízkosti obce Místo, na ostrohu nad údolím Prunéřovského potoka. Hrad Hasištejn leží přibližně 10 km západně od Chomutova, 7 km severně od Kadaně, 8 km severovýchodně od Klášterce nad Ohří a necelých 8 km od hranic se SRN. V současnosti je přístup na hrad možný buď po silnici z Místa, přičemž přímo před hradem se nachází parkoviště, nebo pomocí turistických tras. Král Jana Lucemburský, jenž si uvědomoval důležitost hradu pro ochranu důležitých cest ze sousedního Německa, pověřil správou (a zřejmě i rekonstrukcí) hradu Friedricha I. ze Šumburka. Karel IV. pánům ze Šumburka držbu potvrdil (roku 1351). V dokumentu, sepsaném z rozhodnutí Karla IV. – Majestas Carolina –, se nachází i první písemná zmínka o hradu. Hrad je označen jako hrad královský, přičemž jej panovník nemá právo prodat, ale pouze zastavit, a to maximálně na devět let. Původ hradu Hasištejn sahá pravděpodobně do 12. století, zbudovat jej mohl nechat král Václav II. Kromě pánů ze Šumberka, kteří hrad drželi za Jana Lucemburského a jeho syna Karla IV., patří mezi významné správce, resp. vlastníky hradu rod Lobkoviců, jenž hrad dobyl roku 1418. Na přelomu 15. a 16. století byl hrad Hasištejn sídlem významného českého humanisty, Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic. Po Bohuslavově smrti začíná období úpadku a chátrání, hrad se dokonce často stával zdrojem stavebního materiálu pro okolí. Brzy z něj zbyla pouze zřícenina. Na konci 19. století proběhla rekonstrukce hradu – z hlavní budovy hradu byla utvořena restaurace a z věže rozhledna. Ve 20. století však výsledky rekonstrukce zhatil rozsáhlý požár. V současnosti je zřícenina hradu Hasištejn turisticky přístupná, součástí areálu hradu je také dobově zařízená restaurace.