Malebná zřícenina hradu Kostomlaty, koupeného roku 1335 Karlem IV. Hrad se posléze stal manstvím českého krále.

Hrad Kostomlaty, v minulosti často spojovaný s hradem Sukoslavem (pravděpodobně neexistujícím hradem, o němž se zmiňuje Václav Hájek z Libočan), se nachází v Chráněné krajinné oblasti České středohoří, necelé 4 km od vrchu Milešovky ve výšce 566 m. n. m. asi 10 km jižně od Teplic, 17 km jihozápadně od Ústí nad Labem a 18 km západně od Litoměřic. K hradu vede zelená turistická trasa. Karel, ještě jako moravský markrabě, hrad Kostomlaty koupil roku 1335, hrad se tudíž posléze stal manstvím českého krále. Právě jeho zpráva o jeho koupi je zároveň první historickou zmínkou o hradu samotném. Karel IV. poté hrad před rokem 1370 udělil v léno Žerotínům, ke konci Karlovi vlády hrad držel Habart starší ze Žerotína (1358—1379). Hrad Kostomlaty patřil spolu se vsí, která se pod ním nacházela, k panství oseckému. Pánové z Oseka stojí také za jeho zbudováním. K hradu povětšinou náleželo jen skromné příslušenství, čítající ve 14. století kromě vsi Kostomlaty pod Milešovkou ještě další 4 vesnice, ve století šestnáctém poté již jen samotnou obec Kostomlaty pod Milešovkou. Hrad se krátce účastnil i husitských válek, kdy jej obléhalo drobné husitské vojsko. Přes neúspěšné obléhání se velitel tohoto vojska, Jakoubek z Vřesovic, již následujícího roku (1435) stal držitelem hradu, snad zejména díky tomu, že přestoupil na stranu císaře Zikmunda. Právě zde mají původ pánové označovaní jako Kostomlatští z Vřesovic. S Jakoubkem je spojená i pověst, podle které se jeho duch o půlnoci na hradě stále objevuje, a to s černou skvrnou, jež má tvar kalicha, na čele. Kvůli účasti na stavovském povstání v letech 1618—1620 museli Kostomlatští hrad prodat, čímž přešel do vlastnictví Černínů z Chudenic. V polovině 19. století již byl zpřístupněn pro veřejnost. V současnosti mohou turisté navštívit nedávnou zrekonstruovanou věž. Vstupné na zříceninu hradu je dobrovolné