Hrad Kámen v roce 1356 získal Karel IV. od rodu Tluksů a poté jej jako léno předal královskému kuchmistrovi Jindřichovi z Ciglheimu. Jindřich z Ciglheimu, služebník Karla IV., získává od krále povolení k těžbě zlata v okolí.