Města a obce


Město Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod

Hrad Lipnice s městem Havlíčkův Brod, neboť cca mezi lety 1370 - 1376 obě místa (jako součást lipnického panství) patřila do majetku českého krále, tj. Karla IV., který je tehdy obdařil řadou privilegií. Zmínit možná lze i tzv. Haberskou stezku (jakožto jednu z hlavních dopravních komunikací mezi Čechami a Moravou), která překračovala řeku Sázavu v Havlíčkově Brodě a lze tak reálně předpokládat, že ji panovník s doprovodem (ať už jako markrabě moravský a nebo český král) určitě využíval a město tedy relativně často navštěvoval (stejně jako Jihlavu, která rovněž leží na trase).