Sakrální stavby


Cisterciácké opatství s kostelem Panny Marie a sv. Mikuláše, Žďár nad Sázavou

Cisterciácké opatství s kostelem Panny Marie a sv. Mikuláše

1252

Karel IV. potvrzuje roku 1353 klášteru všechna privilegia. Konventní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše byl v roce 2009 povýšen na baziliku minor.

Klášter vznikl roku 1252 a byl vystavěn na Libicko-žďárské stezce. O rok později založení potvrdil Inocenc IV. Klášter byl nazván „Fons Beatae Mariae Virginis“ (Studnice Blahoslavené Panny Marie). Klášter osídlili cisterciáčtí mniši. Roku 1255 klášter získal dědictví po Bočkovi z Obřan. V době husitských válek byl klášter významně poničen. O obnovu se zasadil až Jiří z Poděbrad. V první polovině 18. století proběhla barokní přestavba kláštera pod vedením Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Klášter byl zrušen po požáru v roce 1784 Josefem II. na žádost posledního opata. Po roce 1316 se vlastníkem kláštera stal Jan Lucemburský. Vzhledem k vymření rodu z Obřan Jan převedl zakladatelská práva na Jindřicha z Lipé. Roku 1331 Jan Lucemburský zbavil klášterní statky v bezprostředním okolí povinnosti platit berně. Karel IV. potvrdil zrušení povinnosti platit berně a zároveň toto oproštění rozšířil na všechny statky ve vlastnictví kláštera na území Moravy. Karel IV. ustanovil klášteru ochránce: veverského purkrabí. Markrabě Jan Jindřich předal klášter přímo pod pravomoc veverského purkrabí.