Jemnice byla královským městem. Listinou z roku 1345 obdařil markrabě Karel Jemnici zlatými doly a měšťanům udělil právo těžby zlata podle jihlavských zvyklostí u dnes zaniklé vsi Štítky u Želetavy. Díky tomu zažila Jemnice výrazný hospodářský rozvoj města, který se samozřejmě odrazil na městské architektuře.