Sakrální stavby


Klášter cisterciáků (jezuitů) s kostelem Nanebevzetí P. Marie, sv. Cyrila a Metoděje, Velehrad

Klášter cisterciáků (jezuitů) s kostelem Nanebevzetí P. Marie, sv. Cyrila a Metoděje

Karel IV. jako markrabě moravský roku 1335 a 1338 udělil, resp. potvrdil klášteru privilegia.