Karel IV. udělil roku 1345 Kroměřížským právo k výrobě mešního vína; na sklonku života zde pobýval biskup Jan ze Středy, kancléř Karla IV; pocházel odtud Milíč z Kroměříže, přední reformní kazatel.