Hrad Lukov, dnes zřícenina. Jeden z nejrozsáhlejších hradů na Moravě. Postaven zřejmě v první polovině 13. století, přítomné doklady práce velehradské stavební huti. Poprvé zmíněn roku 1332 – tehdy ve vlastnictví Šternberků (vlastnili až do roku 1516, za Karla IV. ale krátce majetkem Koruny). Hrad rozšiřován ve 14. a 15. století (např. o Svatojánskou věž dochovanou do dnes).

V hradním kostele sv. Jana byly zřejmě uchovávány ostatky považované za součást sv. Kříže (tak papež Bonifác IX.) Roku 1614 se vlastníkem hradu stal Albrecht z Valdštejna, roku 1619 mu však byl moravskými direktory zkonfiskován. Získal jej opět po Bílé hoře, ale nedlouho poté jej však postoupil císaři. Hradby hradu byly strženy na konci třicetileté války z rozkazu generála Torstensona. Definitivně opuštěn však hrad byl až na konci 18. století. Karel IV. hrad Lukov roku 1333 získal zpět do vlastnictví Koruny. Již roku 1342 jej ale prodal Matoušovi ze Šternberka.