Sakrální stavby


Dominikánský konvent u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Uherský Brod

Dominikánský konvent u kostela Nanebevzetí Panny Marie

Karel IV. jako markrabě moravský daroval klášteru roku 1338 ostrov na řece Olšavě.