Název osady Kuchař pramení z toho, že ves daroval – snad přímo sám český panovník Karel IV. – královskému kuchaři z Karlštejna. Na památku Karla IV. je po něm ve vsi pojmenována hlavní ulice, silnice směřující z Mořiny do Tachlovic.

Kuchař, od roku 1985 součást obce Vysoký Újezd, osada darovaná snad samotným Karlem IV. královskému kuchaři z Karlštejna, na památku čehož nese své označení.

Ves Kuchař se nachází takřka na okraji Chráněné krajinné oblasti Český kras v berounském okrese, lom Velká Amerika je od vsi vzdálen necelé 4 km a hrad Karlštejn ani ne 6 km. Poblíž obce protéká potok Svarcava, na severu je poblíž Kuchaře les Březná. Ideálním spojením je cyklostezka z Prahy na Karlštejn, která Kuchařem prochází; vesnicí však samozřejmě prochází i spojení silniční, vlakové a nedaleko vsi vede i turistická trasa zelené značky přicházející z Loděnice a pokračující do Černošic. Ves Kuchař leží asi 12 km východně od Berouna, 22 km severně od Dobříše a přibližně 18 km od jihozápadně od historického centra hlavního města Prahy. Ves Kuchař má v současnosti více jak 100 obyvatel. Povědomí o dějinách vesnice Kuchař není nikterak bohaté, jistá není ani datace jejího vzniku, ani mnoho dalších aspektů z jejích dějin. Aby mohla být ve 14. století darována královskému kuchaři, musela existovat již dříve – jak dlouho, či pod jakým názvem, to však není jisté. I období mezi vládou Karlovou a 20. století je plné nejistých dějů. Pevným bodem je naopak sloučení obcí Kuchař, Lužce, Kozolupy a Vysoký Újezd roku 1985, rozhodnuté na zasedání národního výboru. Po sametové revoluci došlo k oddělení obce Lužce, osada Kuchař však zůstává součástí obce pojmenované Vysoký Újezd.