V historických pramenech se připomíná ves a tvrz v Kolodějích poprvé v roce 1346. Majitelé tvrze se často měnili, až ves a tvrz později kupuje císař Karel IV. který je daruje 3. 6. 1359 svému bratrovi, markraběti moravskému Janu Jindřichovi.