Na konci ulice Ke Karlovu za vstupem do areálu kostela Panny Marie a sv. Karla Velikého se nachází další socha Karla IV., umístěná ve výklenku kapličky, jakou vídáme na poutních cestách. Vytvořena byla v roce 1837 Josefem Maxem. Karel IV. se opírá o podstavec, na hlavě má říšskou korunu, v levé ruce drží říšské jablko a v pravé svitek s bulou. K podstavci sochy je umístěna mramorová deska s oslavným latinským nápisem. Nad výklenkem vidíme nápis ve starém pravopise: KAREL CZTWRTÝ, OTEC CZECHŮ.