Sakrální stavby


Chrám sv. Víta - kaple sv. Otýlie a sv. Erharda

Chrám sv. Víta - kaple sv. Otýlie a sv. Erharda

Kaple sv. Erharda a Otýlie, zvaná též Vlašimská, se nachází v jižní části chóru katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Stavebně byla dokončena hutí Matyáše z Arrasu před rokem 1356 14 . Karel IV. získal ostatky sv. Erharda a sv. Otýlie v roce 1365 a již v roce 1367 arcibiskup Jan Očko z Vlašimi zřídil „oltář v kapli nového chóru pražského kostela, nákladně vystavěné ke cti svatému Erhardovi, biskupu řezenskému, jím pokřtěné panně Otýlii /../ a Albánovi mučedníku.“