Hrady a tvrze


Starý Palác na Pražském hradě

Starý královský pálác

Zde bylo Jedenáct dní vystaveno po smrti jeho nabalzamované tělo a pak se konal monumentální pohřeb, kdy tělo panovníka putovalo Prahou s velkolepým průvodem od kostela ke kostelu, kde kázali nejlepší řečníci té doby.