1333 započal s přestavbou královského paláce na Hradě na troskách zničeného původního paláce Soběslava II. Vzorem byl královský palác v Paříži.