Město Ostrov láká turistické návštěvníky zejména pro areál barokního zámku se zámeckým parkem. V době Lucemburské se městu dostávalo přízně jak Jana Lucemburského, tak Karla IV. Město Ostrov je místem karlovským, protože je známo, že mj. Jan Lucemburský potvrdil Ostrovu roku 1331 městská privilegia a po něm pak různé výsady též Karel IV.

Listina z roku 1331 českého krále a Karlova otce Jana Lucemburského z roku 1331 je první písemnou zmínkou o Ostrově jakožto městu. Jan Lucemburský v tomto roce potvrdil městu Ostrovu jeho městská privilegia, udělená mu zřejmě již Přemyslem Otakarem II. v šedesátých či sedmdesátých letech 13. století. Císař Karel IV. je mimo potvrzení privilegií spojen s Ostrovem skrze dřevěný most v Radošově. Karel Ostrovským roku 1364 povolil jeho stavbu a zároveň jim udělil právo vybírat na něm clo. Původní most, postavený na brodu přibližně v místech, kudy roku 1310 přijížděl do Čech Karlův otec Jan, se kvůli požárům nedochoval. Několikrát byl však rekonstruován s ohledem na svou historickou podobu, naposledy v letech 2001-2005.

Počátky Ostrova se datují na začátek 13. století, z této doby pochází také románský kostel sv. Jakuba Většího. Zakladatelem trhové osady byl zřejmě Slávek z rodu Hrabišiců. V druhé polovině 13. století již byl Ostrov pravděpodobně městem. V průběhu 15. století město připadlo rodu Šliků, a stalo se tak městem poddanským. Těm byl Ostrov zkonfiskován po stavovském povstání. Ostrov tak získal Sasko-Lauenburský vévoda, jenž honosně přestavěl dříve vyhořelý zámek a nechal kolem něj vytvořit obdivovanou zámeckou zahradu s množství umělých jezírek, fontán, altánů, bludišť, soch apod. Součástí parku byla i voliéra obývaná exotickými zvířaty. Ve stejné době byl také při městě založen piaristický klášter s latinským gymnáziem. V 19. století město držela větev habsburského rodu. Po mnichovské dohodě byli nejprve odsunuti Češi a na zámku zřízen koncentrační tábor, po konci války byli naopak odsunuti Němci.


Doplňkové informace

Město Ostrov leží na řece Bystřici těsně před jejím ústím do Ohře na úpatí Krušných hor. Ostrov se nachází necelých 10 km severoseverovýchodně od Karlových Varů, 12 km jižně od státních hranic se SRN, 25 km západně od Kadaně a asi 105 km západně od Prahy. Ve městě v současnosti žije asi 17 000 obyvatel.