1348 z Karlovy iniciativy založeno Karlovo náměstí, dříve Dobytčí trh.