Hrady a tvrze


Hrad Hauenštejn, Horní Hrad

Horní Hrad

1336

Hrad Hauenštejn, Horní Hrad je místem karlovským, protože je známo, že klášter Doksany hrad Hauenštejn i s panstvím vyměnil 23. ledna 1336 s českým králem Janem Lucemburským za poplužní dvůr ve Velichově. Od té doby byl hrad součástí královského majetku až do doby Karla IV.. Hauenštejn, dnes poměrně zachovalá zřícenina, vznikl jako hraniční hrad dohlížející i nad úsekem řeky Ohře. Hrad, kterým Karel IV. disponoval, je v současnosti turisticky přístupný a konají se na něm výstavy a kulturní akce.

Karlův otec Jan získal hrad Hauenštejn v lednu roku 1336 od aktuálního držitele hradu, kláštera v Doksanech, výměnou za poplužní dvůr v obci zvané Velichov. Hrad náležel českému králi i na počátku vlády Karla IV. Ten se rozhodl rozšířit jeho příslušenství, a proto od kláštera v Postoloprtech výměnou získal množství okolních vsí, které hradu připojil. Z neznámých pohnutek se však Karel před rokem 1359 vlastnictví hradu vzdal. Není zřejmé, zda šlo o prodej či výměnu či jiný kontrakt, ani kdo byla druhá strana. Roku 1360 pak císař Karel IV. potvrdil vlastnictví Hauenštejna dalšímu majiteli, vyšehradskému proboštovi Dětřichu z Portic. Za vlády Karlova syna Václava IV. se hrad zřejmě vrátil zpět do královských rukou a spravovali jej královští purkrabí. Nejspíše další Karlův syn, Zikmund Lucemburský, jej roku 1420 zastavil.

Hrad Hauenštejn byl zbudován ve druhé polovině 13. nebo v první polovině 14. století. Prvním známým majitelem Hauenštejna je Mikuláš Winkler, loketský purkrabí. Poté, se hrad ocitl v královském vlastnictví, putoval poměrně často z držby jednoho šlechtice, kterému král hrad zastavil, k druhému. Jako dědičné léno Hauenštejn získali až Satanéřovi z Drahovic od krále Vladislava II. roku 1497. Právě Satanéřovi hrad přestavěli ve stylu pozdní gotiky. Dalšími majiteli se od roku 1528 stali Šlikové, za nichž byl hrad přebudován ve slohu renesančním. V průběhu třicetileté války bylo panství vypleněno švédskými vojsky. Šlikové hrad vlastnili do roku druhé poloviny 17. století. Dalšími důležitými majiteli byli Buquoyové, kteří hrad koupili v polovině století devatenáctého a přestavěli jej na zámek. Roku 1945 se stal majetkem státu a roku 1965 přestal být obýván. Současný majitel od roku 2001 usiluje o jeho rekonstrukci.


Doplňkové informace

Zřícenina Hauenštejna, zvaného též Hauenstein nebo Horní Hrad, se nachází v katastru obce Horní Hrad v Krušných horách. Patří k ní také výše položená Hornohradská kaple, kolem níž se rozkládá arboretum a botanická zahrada. K zřícenině vede z obce silnice, nedaleko pod hradem vede modrá turistická značka. Hauenštejn leží asi 2,5 km severozápadně od Stráže nad Ohří, přibližně 17 km severovýchodně od Karlových Varů, 19 km západně od Kadaně a asi 100 km severozápadně od Prahy. Použité fotografie pocházejí z webu www.kvpoint.cz - databanky fotografií Karlovarského kraje.