Sakrální stavby


Klášter a kostel sv. Kateřiny na Novém Městě

Klášter a kostel sv. Kateřiny na Novém Městě

1355

Nad korunami stromů zahrady v Kateřinkách ční vysoko k nebi štíhlá věž. Jedná se o gotickou věž kostela svaté Kateřiny. Zahrada s kostelem a bývalým klášterem se nachází nedaleko stanice metra I. P. Pavlova, v horních patrech Nového Města pražského.

Stavba je jednou z mnoha, do které zakladatel Karel IV. přenesl určitou životní zkušenost. Jedná se o jeho představu, podle níž zvítězil u San Felice roku 1332, a v Pise jen zásluhou přímluvy svaté Kateřiny. Právě proto získává v nově utvářeném prostoru Nového Města pražského své místo kostel svaté Kateřiny s přilehlým klášterem ženské řehole svatého Augustina. K založení chrámu došlo v roce 1355 na místě údajné bitvy mezi Přemyslovci v roce 1179. Pražský arcibiskup Jan Očko z Vlašimi vysvětil kostel s klášterem za přítomnosti císaře 28. listopadu 1367. Kostel se stavěl v terénu, který byl oproti dnešní době výrazně členitější – například východně od kostela, v prostoru kolem ulice Na Bojišti, například zela v povrchu hluboká terénní proláklina, která dosahovala hloubky až 5 metrů. Kostel byl silně poškozen během husitských válek a dále chátral, než se do něho v roce 1439 vrátily ctihodné sestry řádu svatého Augustina. Na začátku 16. století proběhnou velké stavební úpravy. K roku 1565 je zachován písemný údaj o úmrtí poslední představené kláštera. Po objekt přechází do správy malostranských augustiniánů. Po třicetileté válce dojde k oživení prostoru, klášter se osamostatní a začnou velké barokní přestavby, které trvají dvě stě let. Poslední oltáře byly vztyčeny v rove 1743 a krátce po té, v roce 1784, byl klášter dekretem Josefa II. zrušen. Po třech letech zde našel své útočiště institut pro výchovu vojenského dorostu, od roku 1826 začal v prostorách sídlit ústav pro choromyslné. Po deseti letech dostal k dispozici i kostel. V roce 1910 byl věži navrácen původní gotický charakter. Po roce 1950, kdy kostel přešel do správy Muzea hlavního města Prahy, byl uzavřen z havarijních důvodů. V průběhu 90. let 20. století byly v kostele proveden yvelké opravy a kostel byl předán Pravoslavné církvi v Čechách a na Moravě. K první pravoslavné bohoslužbě došlo 24. prosince 2012. K vybavení chrámu přispělo mnoho obcí z republiky. Svatá Kateřina patří mezi oblíbené postavy svatých, které svými skutky oslovily Karla IV. Jedná se o krásnou a vzdělanou dívku, žijící v Alexandrii v první polovině 4. století. UčenáKateřina přijala výzvu spolucísaře Maximiana, aby s učenci diskutovala o učení Krista . Uspěla, což spolucísaře rozzuřilo. A když odmítla i jeho návrhy, aby se stala jeho ženou, nechal ji několikrát mučit. Na závěr ji kat sťal. Stavbě dominuje štíhlá gotická věž. Až do výše třetího etáže probíhá na čtvercovém půdorysu,v horních dvou etážích se půdorys mění v oktogonální. V horních třech patrech nalezneme gotická okna. Štíhlá věž působí v silném kontrastu s barokním dientzenhoferovským tělem kostela, netzradičně vychýleným z osy kláštera.