Ulice pojmenována podle nekázně při stavbě domů, které, podle Karlovo pravidel pro stavbu domů na Novém městě, byly zbourány.