Hrady a tvrze


Město a hrad Bečov nad Teplou

Bečov nad Teplou

1349

Městečko a hrad (dnes zámek) významné za Karla IV., 1387 celní privilegium Václava IV. Město Bečov nad Teplou, proslavené v minulosti mimo jiné svou botanickou zahradou (Beaufortské alpinum), v současnosti například relikviářem svatého Maura, a hrad Bečov, výjimečný svým zachovaným původním rázem.

V době vlády Karla IV. byl již hrad Bečov (a městečko pod ním) významným sídlem. V průběhu Karlovy vlády pokračoval stavební rozvoj městečka i hradu – byla vystavěna věž s kaplí, v níž byl vytvořen soubor cenných nástěnných maleb, i tzv. donjon, reprezentativní obytná věž. Karlův syn Václav IV. potvrdil majiteli Bečova, Boršovi z Rýzmburka, celní privilegium.

Hrad Bečov vznikl ve 13. století nebo v první polovině století čtrnáctého. První věrohodnou zprávou o jeho existenci je zmínka v listině z roku 1349. Hrad měl za úkol střežit důležitou stezku a právo vybírat na ní clo. Zejména v 15. a na počátku 16. století pak Bečov nad Teplou profitoval z těžby cínu v nedalekém okolí. Období rozkvětu ukončila třicetiletá válka. Sedmnácté a osmnácté století se nesly v duchu barokní přestavby, počátkem 18. století byl vedle hradu přistavěn i barokní zámek. V 19. století koupil aktuální majitel Bečova, Alfred Beaufort-Spontin, relikviář svatého Maura. Beaufortové o město i hrad a zámek přišli roku 1945, majetek propadl státu. Po rekonstrukcích byl roku 1996 zpřístupněn veřejnosti zámek, v jehož prvním patře se dnes relikviář svatého Maura nachází.


Doplňkové informace

Město Bečov nad Teplou a tamní hrad leží v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a, jak název napovídá, město leží na řece Teplé a hrad se tyčí na skalní ostrožně nad ní. Bečov nad Teplou se nachází asi 16 km jižně od Karlových Varů, 17 km severovýchodně od Mariánských Lázní, necelých 28 km od státních hranic se SRN, 53 km severozápadně od Plzně a přibližně 110 km západně od Prahy. Ve městě v současnosti žije asi 1 000 obyvatel.