Stál zde dům, který vlastnil dvorní malíř Karla IV. mistr Theodorik, poprvé doložen roku 1359, v němž pobýval ještě o 9 let později a kde zřejmě také provozoval malířskou dílnu.