Sakrální stavby


Kostel sv. Václava (a sv. Mikuláše), Boč část obce Stráž nad Ohří

Boč část obce Stráž nad Ohří

1357

Bočský kostel sv. Václava a Mikuláše, v současnosti filiální kostel farnosti Klášterec nad Ohří. Roku 1357 se majitelem obce i s původním románským kostelem stal císař Karel IV. Až do roku 1357 patřila obec Boč nad Ohří i s původním románským kostelem sv. Mikuláše benediktinskému klášteru v Postoloprtech. Právě roku 1357 ji však získal do vlastnictví český panovník Karel IV.

Původní románský kostel sv. Mikuláše vznikl ve druhé polovině 13. století. V této době zde také bylo založeno benediktinské probošství. Nejstarší písemný doklad o této lokalitě pochází z roku 1292. V 17. a 18. století byl kostel přestavován, ani to však nezabránilo jeho zbourání roku 1875. Místo něj byl vystavěn nový kostel slohu pseudorománského, označovaný nejprve jako kostel sv. Václava. V současnosti je kostel označován jako kostel sv. Mikuláše a sv. Václava. V 18. století byla zbudována dosud dochovaná pozdně barokní budova fary (dnes čp. 21, nalézá se jižně, nedaleko od kostela). Do konce roku 2012 byl kostel využíván jako farní, od roku 2013 náleží pod farnost Klášterec nad Ohří. Kostel však nadále funguje a pro nepočetnou ves (méně než 100 obyvatel) jsou zajišťovány nedělní bohoslužby (od 14:30 hodin).


Doplňkové informace

Dnešní kostel sv. Václava a Mikuláše se nachází na návrší nad Bočským potokem ve vsi Boč, jež patří pod obec Stráž nad Ohří na úpatí Krušných hor. Přímo před ním se rozkládá přilehlý hřbitov. Asi 50 m pod kostelem prochází červená turistická trasa, vedoucí dále přes Ohři k bočskému nádraží. Autobusová stanice Stráž nad Ohří, Boč se nachází na hlavní silnici pod kostelem. Kostel stojí asi 7 km západně od Klášterce nad Ohří, 20 km severovýchodně od Karlových Varů, přibližně 10 km od státních hranic se SRN, 9 km jihovýchodně od Klínovce a 100 km severozápadně od Prahy.