Sakrální stavby


Kanonie premonstrátů s kotelem sv. Václava

Kanonie premonstrátů s kotelem sv. Václava

Jan Lucemburský předal roku 1327 klášteru rychtářství ve Znojmě.