Roku 1348 potvrdil Karel IV. zdejším johanitům starší listinu svého otce Jana Lucemburského z roku 1327.